امانت من و تو

عشق امانت باارزشی ست

 که هرکس آن رادرقلبش نگه می دارد

 برای همین است که هروقت بخواهی

 عشقت راازکسی پس بگیری

 بایدقلبش رابشکنی

                        تقدیم به عزیزم

/ 1 نظر / 6 بازدید
غزل

سلام[گل] گاهی لــحظه های سکوت پــر هیاهو ترین دقـایق زندگی هستند مــملو از آنچه می خواهیم بـگوییم ولی نـمی توانیم بگوییم !!! [ناراحت]