نمی دانم

                    کاش کودک بودیم

تا بزرگترین شیطنت زندگیمان نقاشی روی دیوار بود

                    نه روی دل..

صبر کردن سخت است و فراموش کردن سخت تر

ولی سخت تر از هر دو اینها این است که ندانی صبر

                 کنی یا فراموش

/ 0 نظر / 2 بازدید