هر لحظه منتظر اتفاقم

در خلوت کوچه هایم باد می آید اینجا من هستم ؛ دلم تنگ نیست...

تنها منتظر بارانم تا قطره هایش بهانه ایی باشند برای نم ناک بودن

لحظه هایم و اثباتی بر بی گناهی چشمانم!

هــمـه ی ِ قـراردادهــا را کـه روی

کـاغـذهـای بـی جـان نـمی نویسنـــــ....ــــد !

بــعـضی از عـهـدهــا را

روی قــلـب هـای هــم مـی نــویــسـیـم ...

حـواست به ایـن عـهـدهـای غـیـر کـاغـذی بـاشـد ...

شـکـسـتَنـشـان

یـک آدم را مـی شـکند !!

بیا قرار بگذاریم که . . .

هیچ وقت با هم قرار ی نداشته باشیم !

بگذار همیشه اتفاق بیافتد !

...این طور بهتر است من هر لحظه منتظر اتفاقم !

منتظر ِ یک اتفاق که " تــــو " را به " مـن " برساند

/ 0 نظر / 5 بازدید