درد دل

درد دل که می کنی...

ضعف ها و درد هایت را می گذاری توی سینی

و تعارف می کنی

که هر کدامشان را که می خواهند بردارند

تیز کنند...

تیغ کنند تا بعد ها بزنند به روحت

این گونه است که مجبور می شوی

درد های دلت را در قلبت

زندانی کنی!...

/ 0 نظر / 3 بازدید