ای عشق

ای عشق مدد کن به سامان برسیم              

                چون مزرعه تشنه به باران برسیم

یا من برسم به یار یا یار به من           

                   یا هردو بمیریم و به پایان برسیم

/ 0 نظر / 3 بازدید