زمین باش

 

آسمان می بارد گل می میرد

            تو  نه گل باش نه آسمان ؛

          زمین باش تا آسمان برای تو بگرید و گل برای تو بمیرد

/ 0 نظر / 2 بازدید