مادر

       یک نفر منتظرم هست که باید بروم

            عاشق و دربه درم هست که باید بروم

به خدا او همه سالار دل و روح من است

               غیرت و تاج سرم هست که باید بروم

دردو داروی دلم اوج خیال غزل است

         سایه اش دو رو برم هست که باید بروم

او که پیغام فرستاد که کی میایی

             هر نفس یاور من هست که باید بروم

پا اگر نیست مرا با دل و جان خواهم رفت

            مادرم منتظرم هست که باید بروم ......

                   روز مادر و روز زن مبارک

/ 0 نظر / 19 بازدید