معلم

دیروز میگفتم :

مشقهایم را خط بزن … مرا مزن

روی تخته خط بکش … گوشم را مکش

مهر را در دلم جاری بکن … جریمه مکن

هر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیر

اما کنون ..

مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر

مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان

 

                    

/ 2 نظر / 18 بازدید
عاطفه

دانش آموز درس خونی بودم و تا فوق لیسانس پیش رفتم اما ازته دلم میگم واقعا دیگه دوست ندارم به دوران مدرسه برگردم و خوشحالم که بچه ای ندارم تا موقع رفتن مدرسه دلم براش بسوزه.