بی صدا

رفته ای اما ...

      ردپایت مانده ست

                         در من 

                          کنار تنهایی ام

                              قدم می زند ... بی من

بیچاره من

     حجم رفتنت را

        فریاد ... کشیدی در من

           چه بی صدا شکستم در تو

/ 0 نظر / 4 بازدید