بس که دیوار دلم کوتاه است

                    هر که از کوچه تنهایی ما می گذرد

                                     به هوای هوسی هم که شده

                                                      سرکی می کشد و می گذرد

/ 0 نظر / 2 بازدید