تسلیم

نفرت هرگز با نفرت پایان نمی یابد      

          نفرت تنها و تنها تسلیم عشق خواهد شد

           

/ 1 نظر / 22 بازدید
اسی

قصه ها بر من گذشت تا بدانم کیستم / سرگذشتم هرچه بوده من پشیمان نیستم /من اگر سردار عشقم یا که پاکباخته ام / سرگذشتم را به دستان خودم ساخته ام . .