غزل من

خوشتر از قالی کرمان غزلی ساخته ام

                  نخ به نخ زیر قدمهای تو انداختم

                         من همان قالی پا خورده ی خاک آلودم

                                         که دلم را به تمنای دلت باختم

 

/ 0 نظر / 11 بازدید