در بزن

         

     خواب ناز بودم شبی....

            دیدیم کسی در میزند....

                     در را گشودم روی او ...

                       دیدم غم است در می زند... 

                                         ای دوستان بی وفا...

                                                    از غم بیاموزید وفا...

                                                      غم با آن همه بیگانگی....

                                                        هر شب به من سر می زند

/ 0 نظر / 3 بازدید