فراق

دوری مان

برای تو نمی دانم چگونه می گذرد...

اما برای من .... ا

انگار بر گلویم خنجر گذاشته اند و نمی‌بُرند....!!!

عشق من پاک است؛ باور کن بیا
                            دیو غم را کورکن؛ کر کن بیا

 مُردم از این التهاب عاشقی
                          درد دوری را تو آخر کن بیا

 اجازه ,من شفاهی عاجزم
                       درس عشقم را تو ازبر کن بیا

تا بلوغ عشقمان راه کمی است
                       نغمه ی عشاق را سر کن بیا

تا ابد من عاشق زار توام
                 حرف هایم را تو باور کن بیا


 

/ 0 نظر / 2 بازدید