عشق را نمی شه معنا کرد

 

روزی که بنام عشق رقم زدن کی بود؟

روزی که عشق را بنا کردن کی بود؟

تو که هرلحظه در کنار منی

با من قدم می زنی در ذهن من جا خوش کردی

با تو معنی داره این روز

عزیزی

مگه میشه عاشق بودو در کنارش غم نباشه؟ استرس نباشه ؟انتظار و اشک نباشه؟

دل تنگی و انتظار جوش خورده ی عشقند؟

مگه اشک و دل با هم برادرن که دل بهونه می گیره اشک سرا زیر میشه؟

این چه حکمتیه اونی که دلتو چنگ می زنه در کنارش آرام می گیری

                   

                                       روز ولنتاین مبارک

/ 0 نظر / 4 بازدید