دلم را هیچکس باور نداشت                                هیچکس کاری به کار من نداشت

بنویسید بعد مرگم روی سنگ                             با خطوطی نرم و زیبا و قشنگ

او که خوابیده ست در این گور سرد                      بودنش را هیچکس باور نکرد

 

/ 0 نظر / 16 بازدید