مادرم میگه : دیده باید سر بوهه ناسر نوه دیه سر بوهه اشکم سیر ونه

باید دیده تون سیر باشه  دیده که سیر شد شکم ها سیر میشه

/ 0 نظر / 16 بازدید