چه سخت است تشییع عشق بر روی شانه های فراموشی و

 سپردن دل به قبرستان جدایی وقتی 

می دانی پنج شنبه ای نیست تا رهگذری بر بی کسی ات فاتحه بخواند 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید