دوست داشتن

یه پروانه را با دستات می گیری بعدش می خوای ببینی زنده هست؟

انگشتاتو باز کنی .... فرار میکنه

محکم بگیری ....می میره

دوست داشتن هم یه چیزی مثل پروانه هست

   

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
محمد

در زمین عشقی نیست كه زمینت نزند . آسمان را دریاب آگهی رایگان http://www.9rang.com