خنده نزن( شعر مازرونی)

هرجا شفت و شور بدی خنده نزن          کل بدی یا کور بَدی خنده نزن

اگه ته پست و مقام و پول دان نی          فقیر نا جور بدی خنده نزن

هر کا جه مریض بدی ، دوا بدی            یا که مِرده شور بدی خنده نزن

یتا لال، یتا دیگه سیو زغال                  وَل تکو و مافور بدی خنده نزن

آش پزی کاندی اگه ته خوار                 یجا غذا شور بدی خنده نزن

هی ناهور من اینتیمه من اونتیمه          دِشمنی در گور بدی خنده نزن

همه موقِ ته خاش بدخاهوِ نره بای        منقل و بافور بدی خنده نزن

یتا وقتی ته خیل خوشالی اما                یتاسردِپور بدی خنده نزن

خیل خوار هسته تِ وضع اما بدون        بی کفن، کافور بدی خنده نزن

گوش هاکن زهرا تره هرچه گونه         بازار را سی پور بدی خنده نزن

والسلام خلاصه مِ حرف اینه                مردمه هر جور بدی خنده نزن

  

شاعر :زهرا علی نژاد  (گلشن دل)

/ 1 نظر / 7 بازدید
رضا گرجی

درود بر شما نازنین اشعارتون بسیار زیباست