یا مهدی

خدایا:

        شیعه ی آخرالزمان را همین شرمساری بس که

            محبوب و مرادش مدام یاداوکند . و او هیچ ازمرادخویش یادنکند

                 ما را ازاین شرمساری برهان وچنان زمین گیرمان نکن که وقت ظهور حضرت

                                      توان برخاستن نداشته باشیم

                                       اللهم عجل الولیک الفرج

          

/ 0 نظر / 26 بازدید