خدا مونو فراموش نکردیم؟

اونی که همه چیز در اختیار ما قرار داد بی منت 

نمی پرسه و روزی میده

خدا مونو فراموش نکردیم؟

همونی که میگه فبای الاء ربکما تکذبان

کدوم نعمتهاشو ؟

واسی چی بهمون داد ؟

خداجون دوستت داریم

سر به سرما نزار 

/ 1 نظر / 26 بازدید
s

. سلام ای طراوت همیشه! دوست دارانت را دریاب! ما آن بیدلانیم که دل خود را در افق های آبی ات می جوییم !