تنهاترین تنها

چرا غم ها نمی دانند                                  

         که من غمگین ترین غمگین شهرم

                                         بیا ای دوست با من باش               

                                              که من تنها ترین تنهای این شهرم

 

/ 0 نظر / 2 بازدید