دوست داشتن

روزی مورچه ای دانه درشتی برداشته بود و در بیابان می رفت.

از او پرسیدند:کجا می روی؟

گفت: می خواهم این دانه را برای دوستم که درشهری دیگر زندگی

می کند ببرم.

گفتند:واقعا که مسخره ای!تو اگر هزارسال هم عمر کنی نمی توانی

این همه راه را پشت سر بگذاری و از کوهستانهابگذری تا به او برسی.

مورچه گفت:مهم نیست . همین که من در این مسیر باشم ،او خودش

می فهمد که دوستشدارم  

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
اتوشاپ

سلام. اگه خودرو داری به من سر بزن. اگه خودرو نداری لبخند بزن. چون نوروز نزدیکه. در هر صورت شادباش های مرا به مناسب فرارسیدن سال نو بپذیر. لبخند هم یادت نره. اینطوری خوش تیپ تر می شی!!