نزدیک تر از نزدیک

و خدایی که دراین نزدیکی هاست

                        لای این شب بو ها

                                    پای آن کاج بلند 

                                           روی آگاهی آب 

                                                  روی قانون گیاه

/ 0 نظر / 4 بازدید