کیک تولد

 من مانده ام و لیستی از آرزوهایی که ..........

 کی برآورده خواهد شد؟!

 نمی دانم

 یک سال به عدد سال های عمرم اضافه شد

  و یک شمع بیشتر باید فوت کنم
 
 اما با همین یک شمع دنیا روشن میشود؟!

بهترین هدیه های من
/ 0 نظر / 17 بازدید