به اتش نگاهش اعتماد نکن

لمس کن

به جهتی بگریز که باد ها خالی از عطر اویند

به سرزمینی بی رنگ

بی بو

ساکت

اری

بگریز

و پشت ابدیت مرگ پنهان شو

اگر خواستار جاودانگی عشقی

 

حسین پناهی

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
مورچه

متن پروفایلتون جالب بود. با اون چیزیایی که تو پروفایل گفتین میترسم بگم شعر حسین پناهی قشنگ بود.[لبخند]