یک میهمانی

رسم زندگی این است

روزی کسی را دوست داری و روز بعد تنهایی

به همین سادگی او رفته است و همه چیز تمام شده

مثل یک مهمانی که به آخر می رسد و تو به حال خود رها می شوی

چرا غمگینی ؟؟؟؟؟؟؟

این رسم زندگیست

پس تنها آوازبخوان/ 2 نظر / 3 بازدید
نازبانو

تمام قصه ها با بودِ یکی و نبودِ دیگری آغاز میشود، که یکی بود، یکی نبود، یکی رفته، یکی مانده بود، مانده بود و گریه کرده بود...

پریا

اره رسم زندگی اینه همیشه تنهایی هست