همین دلتنگی های فصلی

همین دلشره های بی خودی

همین لبخند های گاهی به گاهی

همین چشم های خیس یواشکی

همین لجبازی های شبیه بچگی

همین بغض های بی قرار

همین دلهره های مشکوک

اصلا همین نوشته های خط خطی

همی این ها عشق است

خود خود عشق است

سختش نکن!

عشق همین اتفاقات ساده است...

/ 0 نظر / 2 بازدید