خیال من

بذار خیال کنم هنوز پر از تب و تاب منی ،

       روزها به فکر دیدنم

           شبها پر از خواب منی .

                        چه توضیحی بدم وقتی چیزی نمی دونم

 

/ 0 نظر / 3 بازدید