دل من

دل من چه خردسال

ساده می نگرد

ساده می خندد

ساده می پوشد

دل من از تبار دیوارهای کاهگلی ست

ساده می افتد..

ساده می شکند...

ساده می میرد.

/ 0 نظر / 2 بازدید