به دنبال گل نرگس

روزی که دنبال گل نرگس برای تو بودم همه جا را گشتم همه ی گل فروشی های

شهرمون که کمتر از انگشت یک دست هستن را گشتم

نبود , ظاهرا کم یاب شده بودن ,میشد طلاو سکه پیداکرد اما گل نرگس نه

بهم آدرس یه جایی رو دادن, نمی شد با ماشین رفت ,

 مجبور شدم جایی پارکش کنم تا بقیه راه رو پیاده برم

پیداش کردم و اون تقدیم تو کردم 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید