السلام ای حضرت سلطان عشق         یاعلی موسی الرضا ای جان عشق

السلام ای بهر عاشق سرنوشت           السلام ای تربتت باغ بهشت

زائری بارانی ام آقا به دادم میرسی

                                  بی پناهم خسته ام تنها به دادم میرسی

           

/ 0 نظر / 22 بازدید