جان جهان

الا که جان جهانی ، جهان جان و نهانی

                       نهان ز دیده مایی ، خدا کند که بیایی

به سینه ها تو سروری ، به دیده ها همه نوری

                      به دردها تو دوایی ، خدا کند که بیایی

اسیر بند جفا را ، دچار رنج و بلا را

                به دست توست رهایی ، خدا کند که بیایی

تو بگذر از سفر خود ، ببین به پشت سر خود

                چه محشری ! چه بلایی ! ، خدا کند که بیایی

قسم به عصمت زهرا ، بیا ز غیبت کبری

                  دگر بس است جدایی ، خدا کند که بیایی

                    از : سید رضا مؤیدگلگلگل

/ 0 نظر / 2 بازدید