بزرگ که می شوی
غصه هایت زود تر از خودت قد می کشند
درد هایت نیز
غافل از آنکه لبخند هایت را

در البوم کودکی ات جا گذاشته ای

      

/ 1 نظر / 2 بازدید
ar98

گفتم : خدایا از همه دلگیرم ...................... گفت : حتی از من ؟ گفتم : خدایا دلم را ربودند.................. گفت : پیش از من ؟ گفتم : خدایا چقدر دوری................... گفت : تو یا من؟ گفتم : خدایا کمک خواستم................... گفت : از غیر از من ؟ گفتم : خدایا دوستت دارم...... گفت : بیش تر از من؟ گفتم : خدایا انقدر نگو!!!!!!!