خدایا

خدایا :

نعمت سلامتی مبداء همه نیازها و عافیت به خیری مقصد نیازها

بین این مبدا و تا آن مقصد والاترین نیازها دلخوشیست

خدایا اینرا روزی ما قرار بده 

 آمین

/ 0 نظر / 17 بازدید