یا امام عصر و زمان

گفتم شبی به مهدی

             بردی دلم ز دستم

                      من منتظر به راهت

                          شب تا سحر نشستم

                                        گفتا حجاب وصلت

                                            باشد هوای نفست

                                                  گر نفس را شکستی

                                                          دستت رسد به دستم

/ 1 نظر / 4 بازدید
اسمان

پرواز در هوای خيال تو ديدنی ست حرفی بزن که موج صدايت شنيدنی ست شعر زلال جوشش احساس های من از موج دلنشين کلام تو چيدنی ست يک قطره عشق کنج دلم را گرفته است اين قطره هم به شوق نگاهت چکيدنی ست خم شد- شکست پشت دل نازکم ولی بار غمت ـ عزيز تر از جان ـ کشيدنی ست من در فضای خلوت تو خيمه می زنم طعم صدای خلوت پاکت چشيدنی ست تا اوج ، راهی ام به تماشای من بيا با بالهای عشق تو پرواز ديدنی ست