دریاب

چه دلپذیراست , اینکه گناهانمان پیدا نیستند وگرنه مجبور بودیم هر روز خودمان

را پاک بشوییم شاید هم می بایست زیر باران زندگی می کردیم و باز

دلپذیرونیکوتر اینکه دروغهایمان شکل مان را دگرگون نمی کنند.....

گاهی وقتها از نردبان بالا میرویم تا دستهای خدا را بگیریم غافل از اینکه خدا

 پایین ایستاده ونرده ها رو محکم گرفته که ما نیفتیم

                      دریاب یا ستارالعیوب

/ 0 نظر / 2 بازدید