یادت باشه

یادت باشه اگه شبی رفتی ستاره بیاری قلبتو وقت اومدن تو آسمون جا نذاری نری یه

وقت پیدا کنی تو آسمون ستاره ای

 یه وقت با چشمات نبینم یه چشمکی اشاره ای

یه وقت نبینم خودتم مثل ستاره ها شدی ستاره ای رو دیدیو...

روز و شب از خود بیخودی این زمینم واسه خودش یه آسمون رنگیه

 آسمونه این پایینا پر از ستاره سنگیه یه وقت از این ستاره ها گول نخوری ماه شبم

 آخه برای داشتنت همیشه در تابو تبم میترسم از دستت بدم اگه بری به آسمون بی

خیاله ستاره شو پیش منه خاکی بمون

/ 1 نظر / 2 بازدید
غزل

سلام ازاینکه به من سرزدی خوشحالم کردی اشکال نداره هرکدوم رو که دوست داری کپی کن دوباره بهم سربزن[گل]