از کجا بنویسیم

 از کجا بنویسم در وصف عاشورا

از تیر برچشم یا بر گلوی کوچک

از شبیه پیغمبر یاگوش و گوشواره

از سنگ بر پیشانی یا اسیری

 از مصیبت در یک نیم روز؟

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
اسی

خارپشتي شده ام كه تيغهايش دنياي امني برايش ساخته اما حسرت نوازشي عاشقانه تا ابد بر دلش مانده است.