عاشقی

فکرمیکردیم عاشقی هم بچگیست

 

                اماحیف این تازه اول زندگیست

 

                        زندگی چیزیست شبیه یک حباب

 

                                       عشق آبادیه زیبایی درسراب

 

                                                  فاصله باآرزوهای ماچه کرد

 

                                                 کاش میشددرعاشقی هم توبه کرد

/ 1 نظر / 4 بازدید
یاس مدینه

چقدر فرق است بین اینکه ” سرت ” را به دامن دخترت بگذاری ، تا این که ” سرت ” را به دامن دخترت بگذارند….