تاوان

قلبی که از شکسته شدن می هراسد

 هرگز به نوای عشق به رقص در نخواهد آمد

 زندگی هنگامه فریاد هاست ،

    سرگذشت و درگذشت یادهاست ،

               عاشقی فریاد تنها بودن است ،

                       رنج ما تاوان انسان بودن است

/ 0 نظر / 2 بازدید