ما میهمان بودیم

شکر خدا تونستیم از سالن امتحان خدا ( به نظر خودمون) بیام بیرون نتیجه رو نمی دونم

 سر جلسه که گفت شرکت کنین، شرکت کردیم خدا کنه نمره ی خوبی بیاریم البته هر چه

از اون برسه قبوله، ما که معترض یکانگیش نیستیم .ترس از خودمونه که تغلب زیاد می کنیم

ما می دونیم دوربینهای مداربستش مارو می بینن اما بازم آدم بشو نیستیم

یه دبیر داشتم می گفت هیچ وقت ورقه تونو سفید تحویل ندید. هر چه بلدین و تو ذهن

شماست بنویسین. دور یه کلمه رو خط میکشم و بخاطرش یه ارفاقی می کنم

نمی دونم، اما می دونم اون از معلم ما مهربون تره .هیچ وقت سر بسرم نمی ذاره

                                     عیدتون مبارک

 

/ 0 نظر / 15 بازدید