کهنه کتاب

شنیدی که گفتم : بی تو می میرم

توی کهنه کتاب نوشتم

این کلمه ای  بودی که شروع شد واژه ی عشق

نفهمیدی ؟ بی تو برام دنیا زندونه

می خوای بفهمی هق هق گریه ها از کجاست

باید دل داشته باشی باید روزه ی صبر بگیری  بلدی؟

حوصله کن

شاید بگن دنیای عشق دروغه

توی عصر یخبندان دل ، عاشقی کشکه ، نه

مبتلا می کنه ، در گیر می کنه، وقتی به دستش نمی آری موندگار میشه

بخوای راحت بگیریش فراموش میشه  

بدونی که نمی گیری اون وقت تمام وجودت میشه اون

از خود بی خود شدن بلدی؟

ندیده آه اویس قرنی بکشی

 

/ 0 نظر / 2 بازدید