تنها م

کوچه را دیدی به وقت شب چه تنها می شود ؟

                                  بی تو از آن کوچه هم تنها ترم

 

/ 0 نظر / 14 بازدید