دلم واست دلت تنگ شد

واسی دستات . واسی چشات , واسی نگات تنگ شد 

دستام دیگه دستی رو نمی شناسه . غریبی می کنه

احساس می کنم دیگه چشام و نفسام مال خودم نیستن

فکر می کنم هوا هم امشب گرفته , بیاد مهربونیهات . 

با همه ی وجودم غریبم 

/ 0 نظر / 31 بازدید