خدا جون به تو بدهکارم

به عرش و فرشت بدهکارم

به هر چه تو این دنیای بزرگ داری بدهکارم

نتونستم جوابگوی لطف بنده های تو باشم  چه برسه به خودت که ازت شرمندم

گاهی اوقات زبان دعا ندارم ،سکوت می کنم ،چون ازت خجالت می کشم

چطوری ازت چیزی بخوام که هنوز نتونستم حتی شکر خوب و حسابی بگم

چطوری ازت چیزی بخوام که هر روز بهم میرسونی

درسته گفتی ازم بخواین

 منو ببخش که نمی تونم شکر گذار تو باشم همش غور می زنم و گلایه از داشته ها و

نداشته ها می کنم

خدا جون ، با مردم گلاویز می شم ، نمی تونم از بنده های تو تشکر کنم

قدر نعمتت را نمی دونم از اینکه بهم این همه نعمت دادی ممنونم

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
عبور راحت از فیلترینگ

عبور راحت از فیلترینگ بدون قعطی سرعت بالا با قابلیت باز کردن تمام سایت ها از جمله یوتیوب و فیسبوک کیفیت و پایبندی شعار ماست http://redvpn12.tk