قیامت بی حسین غوغا ندارد

شفاعت بی حسین معنا ندارد

حسینی باش که در محشر نگویند

چرا پرونده ات  امضاء  ندارد

/ 0 نظر / 3 بازدید