بعضی اشک ها هستند

بی دلیل...بی بهانه

یک دفعه ایُ نصف شبی ....

عجیب ادم را ارام میکنند

/ 0 نظر / 2 بازدید