عاشقت خواهم ماند بی آنکه بدانی

                     دوستت خواهم داشت بی آنکه بگویم

                                درد دل خواهم گفت بی هیچ کلامی

                                           گوش خواهم داد بی هیچ سخنی

                                        در آغوشت خواهم گریست بی آنکه حس کنی

                                                          در تو ذوب خواهم شد بی هیچ حرارتی

 

    

 

/ 0 نظر / 2 بازدید